DT: 199.00m2
Giá: 9.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 565.00m2
Giá: 5.10 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 830.00m2
Giá: 4.20 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 621.00m2
Giá: 3.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 141.00m2
Giá: 1.37 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 1700.00m2
Giá: 3.00 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 1000.00m2
Giá: 3.30 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 80.00m2
Giá: 900.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 4700.00m2
Giá: 1.90 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 117.00m2
Giá: 1.32 tỷ
Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 100.00m2
Giá: 720.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 98.00m2
Giá: 720.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
-->