DT: 4700.00m2
Giá: 1.90 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 117.00m2
Giá: 1.32 tỷ
Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 100.00m2
Giá: 720.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 98.00m2
Giá: 720.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
-->