DT: 100.00m2
Giá: 30.00 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 1000.00m2
Giá: 3.70 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 378.00m2
Giá: 200.00 triệu
Quận 7, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 62.00m2
Giá: 565.00 triệu
Quận 9, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 2000.00m2
Giá: 3.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 1800.00m2
Giá: 360.00 tỷ
Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 80.00m2
Giá: 800.00 triệu
Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 120.00m2
Giá: 1.11 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 140.00m2
Giá: 10.00 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 3000.00m2
Giá: 1.70 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 1000.00m2
Giá: 5.20 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 122.00m2
Giá: 1.10 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
-->