DT: 2000.00m2
Giá: 2.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 200.00m2
Giá: 9.30 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 500.00m2
Giá: 750.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 2000.00m2
Giá: 1.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 287.00m2
Giá: 8.20 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 160.00m2
Giá: 9.00 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 125.00m2
Giá: 8.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 100.00m2
Giá: 400.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 200.00m2
Giá: 9.80 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 1500.00m2
Giá: 2.90 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 65.00m2
Giá: 23.00 triệu/m2
Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 65.00m2
Giá: 25.00 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
-->