DT: 90.00m2
Giá: 700.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 300.00m2
Giá: 8.20 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 160.00m2
Giá: 1.15 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 300.00m2
Giá: 7.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 200.00m2
Giá: 9.30 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 300.00m2
Giá: 8.20 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 200.00m2
Giá: 6.90 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 2300.00m2
Giá: 1.70 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 2400.00m2
Giá: 2.30 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 80.00m2
Giá: 550.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
-->