DT: 4100.00m2
Giá: 1.69 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 299.00m2
Giá: 9.00 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 200.00m2
Giá: 9.30 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 200.00m2
Giá: 9.30 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 100.00m2
Giá: 750.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 1000.00m2
Giá: 5.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 1000.00m2
Giá: 5.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 97.00m2
Giá: 750.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 2400.00m2
Giá: 2.30 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
DT: 160.00m2
Giá: 1.30 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-13
-->