DT: 104.00m2
Giá: 670.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 501.00m2
Giá: 1.25 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 1000.00m2
Giá: 6.00 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 80.00m2
Giá: 1.45 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 100.00m2
Giá: 650.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 220.00m2
Giá: 1.91 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 286.00m2
Giá: 2.48 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 120.00m2
Giá: 1.15 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 300.00m2
Giá: 2.46 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 537.00m2
Giá: 3.70 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 1100.00m2
Giá: 6.00 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 1000.00m2
Giá: 13.00 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
-->