DT: 2000.00m2
Giá: 4.20 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 517.00m2
Giá: 5.43 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 352.00m2
Giá: 1.99 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 735.00m2
Giá: 3.09 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 108.00m2
Giá: 1.06 tỷ
Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
2015-08-27
DT: 1200.00m2
Giá: 3.60 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 100.00m2
Giá: 750.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 200.00m2
Giá: 2.30 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 540.00m2
Giá: 2.00 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 101.00m2
Giá: 650.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 1000.00m2
Giá: 3.50 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
DT: 160.00m2
Giá: 1.20 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
2016-05-10
-->