Bất Động Sản Hồ Chí Minh

DT: 89.50m2
Giá: 760.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 300.00m2
Giá: 2.01 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 80.00m2
Giá: 585.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 154.00m2
Giá: 693.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 300.00m2
Giá: 1.99 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 1000.00m2
Giá: 4.70 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 6500.00m2
Giá: 9.75 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 4300.00m2
Giá: 5.59 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 2500.00m2
Giá: 3.20 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 8000.00m2
Giá: 18.50 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 362.00m2
Giá: 832.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
-->