Bán Đất Đường Nguyễn Văn Tạo Huyện Nhà Bè

DT: 300.00m2
Giá: 2.01 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 1000.00m2
Giá: 4.70 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 150.00m2
Giá: 1.07 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 150.00m2
Giá: 1.10 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 300.00m2
Giá: 21.00 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 150.00m2
Giá: 1.10 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 200.00m2
Giá: 1.40 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 250.00m2
Giá: 1.90 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 300.00m2
Giá: 2.00 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 101.00m2
Giá: 850.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 348.00m2
Giá: 2.43 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
-->