Bán Đất Đường Nguyễn Bình Huyện Nhà Bè Giá Rẻ

DT: 89.50m2
Giá: 760.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 100.00m2
Giá: 1.12 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 1000.00m2
Giá: 2.10 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 1000.00m2
Giá: 2.10 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 1000.00m2
Giá: 2.50 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 1000.00m2
Giá: 2.10 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 1000.00m2
Giá: 2.00 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 500.00m2
Giá: 1.35 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 500.00m2
Giá: 1.35 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 7500.00m2
Giá: 33.75 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 7500.00m2
Giá: 33.75 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
DT: 7500.00m2
Giá: 33.75 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
10/05/2016
-->