BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT
DT: 140.00m2
Giá: 3.10 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 83.00m2
Giá: 2.18 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 140.00m2
Giá: 10.00 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 20000.00m2
Giá: 2.20 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 200.00m2
Giá: 9.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 222.00m2
Giá: 2.53 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 283.00m2
Giá: 10.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 120.00m2
Giá: 11.00 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 1000.00m2
Giá: 6.50 tỷ
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 676.00m2
Giá: 5.90 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 2005.00m2
Giá: 2.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 2900.00m2
Giá: 3.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 1182.00m2
Giá: 4.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 2100.00m2
Giá: 6.20 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 2000.00m2
Giá: 2.50 triệu/m2
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 100.00m2
Giá: 930.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 98.00m2
Giá: 720.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
DT: 100.00m2
Giá: 720.00 triệu
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh